Zasiłek rodzinny
w Niemczech

Zasiłek rodzinny Kindergeld – zasady, ograniczenia i wysokość świadczenia

Kindergeld to zasiłek rodzinny na dzieci przyznawany przez Niemiecką Kasę Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse). W ostatnich latach doszło do zmian w sposobie jego przyznawania, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie małe kompendium wiedzy na ten temat. Sprawdź, czy i w jaki sposób możesz ubiegać się o to popularne świadczenie rodzinne.

1. Kiedy mogę ubiegać się o przyznanie zasiłku na dzieci?

Jeśli pracujesz w Niemczech i masz dzieci, możesz ubiegać się o taki zasiłek. Co ważne, Twoje dzieci mogą przebywać zarówno z Tobą w Niemczech, jak i w Polsce – nie ma to wpływu na możliwość otrzymania świadczenia. Możesz też ubiegać się o zasiłek rodzinny na dzieci przysposobione lub dzieci współmałżonka, jeżeli należą do waszego wspólnego gospodarstwa domowego (co jest możliwe od dnia zawarcia związku małżeńskiego).

2. Jak długo mogę pobierać Kindergeld?

Zasiłek rodzinny Kindergeld możesz pobierać do momentu ukończenia przez Twoje dziecko 18. roku życia. Istnieje także możliwość pobierania zasiłku na dziecko pełnoletnie do ukończenia przez nie 25. roku życia, pod warunkiem że nadal uczęszcza do szkoły lub studiuje.

3. Jakie warunki muszę spełnić, aby otrzymać niemiecki zasiłek Kindergeld?

Podstawowym warunkiem jest posiadanie nieograniczonego obowiązku podatkowego przez Ciebie lub przez drugiego rodzica dziecka (w przypadku małżonków po rozwodzie). Możesz też starać się o zasiłek, jeśli opłacasz składkę na ubezpieczenie społeczne w Niemczech i rozliczasz się z podatku dochodowego w niemieckim urzędzie skarbowym.

4. Czy pobierane w Polsce świadczenia rodzinne wpłyną na wysokość zasiłku Kindergeld?

Tak. Jeśli w danym okresie pobierałeś zasiłek rodzinny lub świadczenia z programu Rodzina 500+ w Polsce (albo nie pobierałeś, ale miałeś prawo do wyżej wymienionych świadczeń), niemiecka Kasa Świadczeń Rodzinnych pomniejszy przysługujący Ci Kindergeld o tę kwotę.

5. Jak często jest wypłacany zasiłek Kindergeld i jaka jest jego wysokość?

Niemieckie świadczenie rodzinne jest wypłacane co miesiąc za dany miesiąc kalendarzowy. Od 1 stycznia 2023 roku kwoty zasiłku rodzinnego kształtują się następująco:

  • 250 € na każde dziecko
6. Czy mogę ubiegać się o wypłacenie zasiłku rodzinnego Kindergeld wstecz?

Tak. Obecnie możesz wnioskować o wypłacenie zasiłku rodzinnego do 6 miesięcy kalendarzowych wstecz przed złożeniem wniosku

7. Czy Kirsch pomaga w załatwieniu formalności związanych z zasiłkiem Kindergeld?

Oczywiście. Naszym pracownikom oferujemy pomoc w załatwieniu świadczenia rodzinnego w Niemczech. Opłatę za złożenie wniosku uiszczasz dopiero po otrzymaniu decyzji przyznającej prawo do zasiłku na dzieci.

8. Czy po przyznaniu zasiłku muszę aktualizować dane?

Tak, każdą istotną zmianę, która ma wpływ na prawo do zasiłku, musisz zgłosić do Niemieckiej Kasy Świadczeń Rodzinnych. Sama Familienkasse też co jakiś czas sprawdza, czy dalej masz prawo do pobierania zasiłku rodzinnego w Niemczech. Wysyła w tym celu ankiety sprawdzające, które następnie wypełniasz i odsyłasz w ciągu ośmiu tygodni (lub w innym terminie, o którym zostaniesz poinformowany). W razie potrzeby odpłatnie pomagamy również w wypełnianiu tych ankiet.